PowerPack Mini Cart

No products in the cart.

100% Secure Checkout!

วิธีดูอุณหภูมิเวลาทำสเต็ก

มีหลายวิธีในการดูอุณหภูมิสเต็ก:

1. ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อ:

 • วิธีนี้สะดวกและแม่นยำที่สุด
 • หาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อได้ทั่วไป
 • วิธีใช้: เสียบเข็มวัดอุณหภูมิเข้าไปในแกนกลางของเนื้อ รอจนหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ

2. สัมผัสเนื้อด้วยนิ้ว:

 • วิธีนี้ใช้ได้คร่าวๆ
 • เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์
 • วิธีใช้: แตะเนื้อด้วยนิ้ว เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของนิ้วตัวเอง

3. ดูสีเนื้อ:

 • วิธีนี้ใช้ได้คร่าวๆ
 • เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์
 • วิธีใช้: ดูสีเนื้อ เปรียบเทียบกับระดับความสุกที่ต้องการ

ตารางอุณหภูมิสเต็ก:

ระดับความสุก อุณหภูมิภายใน
Rare 46°C (115°F)
Medium Rare 52°C (125°F)
Medium 57°C (135°F)
Medium Well 63°C (145°F)
Well Done 71°C (160°F)

ข้อควรระวัง:

 • อุณหภูมิเนื้ออาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากนำออกจากเตา
 • ควรพักเนื้อ 5-10 นาทีก่อนเสิร์ฟ

การดูอุณหภูมิสเต็กจะช่วยให้คุณได้สเต็กที่มีระดับความสุกตามต้องการ