PowerPack Mini Cart

No products in the cart.

100% Secure Checkout!

วัวกินหญ้า กับ วัวกินธัญพืช 5 ความแตกต่างที่ควรรู้

1. อาหาร:

 • วัวกินหญ้า: กินหญ้าสดเป็นอาหารหลัก อาจมีอาหารเสริมบ้าง เช่น ฟาง ถั่วเหลือง
 • วัวกินธัญพืช: กินธัญพืชเป็นอาหารหลัก เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ อาจมีอาหารเสริมบ้าง เช่น หญ้าแห้ง กากมันสำปะหลัง

2. ไขมัน:

 • วัวกินหญ้า: ไขมันน้อย เนื้อแดง นุ่ม
 • วัวกินธัญพืช: ไขมันเยอะ เนื้อนุ่ม ชุ่มฉ่ำ

3. รสชาติ:

 • วัวกินหญ้า: รสชาติเข้มข้น กลิ่นหญ้าชัดเจน
 • วัวกินธัญพืช: รสชาติอ่อนกว่า กลิ่นหญ้าน้อย

4. สุขภาพ:

 • วัวกินหญ้า: ไขมันอิ่มตัวต่ำ โอเมก้า 3 สูง ดีต่อสุขภาพ
 • วัวกินธัญพืช: ไขมันอิ่มตัวสูง โอเมก้า 3 ต่ำ

5. สิ่งแวดล้อม:

 • วัวกินหญ้า: ใช้พื้นที่และน้ำน้อย ปล่อยก๊าซมีเทนน้อย
 • วัวกินธัญพืช: ใช้พื้นที่และน้ำมาก ปล่อยก๊าซมีเทนมาก

สรุป:

วัวกินหญ้าและวัวกินธัญพืชมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของอาหาร ไขมัน รสชาติ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคควรเลือกเนื้อวัวให้เหมาะกับความต้องการและรสนิยมของตน

เพิ่มเติม:

 • วัวกินหญ้า มักเลี้ยงแบบปล่อยในทุ่งหญ้า ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
 • วัวกินธัญพืช มักเลี้ยงแบบขังในคอก ควบคุมอาหารและสภาพแวดล้อม