PowerPack Mini Cart

No products in the cart.

100% Secure Checkout!

เปิดร้านสเต็ก ใช้ทุนเท่าไหร่?

การเปิดร้านสเต็กนั้น ต้นทุนจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดร้าน รูปแบบ รูปแบบการบริการ วัตถุดิบ อุปกรณ์ และทำเล

โดยคร่าวๆ สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ร้านสเต็กแบบรถเข็น:

 • ใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ 10,000 – 30,000 บาท
 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
 • อุปกรณ์ที่ใช้มีไม่มาก
 • เมนูอาหารมีจำกัด
 • กลุ่มลูกค้าจำกัด

2. ร้านสเต็กแบบแผงลอย:

 • ใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 50,000 บาท
 • มีพื้นที่มากกว่ารถเข็น
 • อุปกรณ์ที่ใช้มีมากกว่ารถเข็น
 • เมนูอาหารมีมากกว่ารถเข็น
 • กลุ่มลูกค้ากว้างกว่ารถเข็น

3. ร้านสเต็กแบบห้องแอร์:

 • ใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • มีบรรยากาศที่ดีกว่า
 • อุปกรณ์ที่ใช้มีมากกว่าแผงลอย
 • เมนูอาหารมีมากกว่าแผงลอย
 • กลุ่มลูกค้ากว้างกว่าแผงลอย

4. ร้านสเต็กแบบแฟรนไชส์:

 • ใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • มีแบรนด์ที่รู้จัก
 • ได้รับการสนับสนุนจากแฟรนไชส์
 • มีระบบการจัดการที่ดี
 • กลุ่มลูกค้ากว้าง

ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย

 • ค่าเช่าพื้นที่
 • ค่าตกแต่งร้าน
 • ค่าอุปกรณ์
 • ค่าวัตถุดิบ
 • ค่าจ้างพนักงาน
 • ค่าน้ำไฟ
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ

วิธีประหยัดต้นทุน

 • เลือกทำเลที่เหมาะสม
 • เลือกใช้วัสดุที่ทนทาน
 • เลือกซื้ออุปกรณ์มือสอง
 • ทำอาหารเอง
 • จ้างพนักงานน้อย
 • โปรโมทร้านผ่านช่องทางออนไลน์

การคำนวณจุดคุ้มทุน

 • คำนวณต้นทุนทั้งหมด
 • คำนวณราคาขายอาหาร
 • คำนวณจำนวนลูกค้าที่ต้องขาย

ตัวอย่าง

 • ต้นทุนทั้งหมด 500,000 บาท
 • ราคาขายอาหารเฉลี่ย 200 บาท
 • ต้องขายอาหาร 2,500 จาน/เดือน

ข้อแนะนำ

 • ศึกษาตลาดก่อนตัดสินใจ
 • วางแผนธุรกิจให้รัดกุม
 • เลือกทำเลที่เหมาะสม
 • เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
 • บริการลูกค้าด้วยความประทับใจ